متخصص رادیولوژی  دهان ، فک و صورت کیست ؟

بعد از فارغ التحصیلی از دوره عمومی دکتری حرفه ای دندان پزشکی یک " دندان پزشک - جراح " میتواند در امتحان تخصص شرکت کند و در صورت موفقیت در آزمون تخصص در یکی از رشته های تخصصی دندان پزشکی ادامه تحصیل دهد ، مانند تخصص های ارتودنسی ، جراحی فک و صورت ، دندان پزشکی اطفال ، متخصص لثه ..
رادیولوژی دهان ، فک و صورت نیز یکی از رشته های تخصصی دندان پزشکی میباشد و به همین علت ، یعنی  دندان پزشک بودنِ  یک  رادیولوژیست فک  و صورت ، این مرکز قادر به انجام و تفسیر تمام رادیوگرافی های مورد نیاز دندان پزشک شما  میباشد.